Share this post on:

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” yahut “iş” medlulına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet teamüllerinde kullanılırdı.

Tutarlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek yürekin kullanılmaya kafalandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri yahut kiliselerde çeşitli teamüllerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyettar bir konumda mevcut rastgele bir kişkazançlı tarif etmek yürekin kullanılmaya kafalandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi umumiyetle hükümet, spor yahut iş dünyası kabil resmi bir konumda mevcut kişmüterakki yahut kurumları tarif etmek yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lügat resmi yahut salahiyettar bir konumda mevcut rastgele bir kişkazançlı tarif etmek yürekin kullanılmaya kafalamıştır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir